BHP

Wykonujemy zadania służby BHP polegające m.in. na:

 

 • prowadzeniu szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy,
 • realizacji zadań zewnętrznej służby bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • opracowaniu przepisów wewnętrznych, regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie bhp i ppoż.,
 • sporządzaniu dokumentacji powypadkowej oraz prowadzeniu pełnej dokumentacji,
 • wykonaniu Ocena Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • wykonaniu tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • zgłaszaniu Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • uczestnictwie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy,
 • prowadzeniu kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp wraz z wnioskami profilaktycznymi, mającymi na celu usunięcie stwierdzonych braków i zagrożeń,
 • reprezentowaniu Klienta w przypadku kontroli np.: PIP i PIS,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp i ppoż.,
 • opracowaniu stanowiskowych instrukcji BHP,
 • doradztwie w zakresie poprawy warunków pracy,
 • prowadzeniu rejestrów wymaganych przez PIP i PIS,
 • opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów,
 • innych czynności wchodzących w zakres zadań służby bhp w zakładzie pracy

 

 

Komentarze są wyłączone.