Ocena ryzyka

Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą oraz informuję swoich pracowników o takim ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Przygotowujemy kompletną dokumentacje związana z Ocena Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Państwa firmie. Ocena ryzyka przeprowadzana jest metodą Risk Score lub PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Komentarze są wyłączone.