Szkolenia

Oferujemy państwu szereg szkoleń z zakresu BHP i ochrony Przeciwpożarowej:

 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla:
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 

 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenia prowadzone są w formie kursów, seminariów, a także organizowane w systemie samokształcenia kierowanego. Taka forma szkolenia pozwala na ukończenie szkolenia w formie e-learningj z wykorzystaniem Internetu, co nie dezorganizuje działalności Państwa firmy i obniża koszty. Szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub kursu.
Wykładowcami są osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonego bloku szkoleniowego.
Szkolenia odbywają się zarówno w salach firmy jak i u klienta.
W przypadku większej ilości osób istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

Współpracujemy z firmą szkoleniową, która ponadto oferuje szkolenia w zakresie:

 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • metodyki prowadzenia szkolenia na stanowisku pracy,
 • eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach eksploatacji i dozoru – uprawnienia SEP lub SIMP
 • operatorów wózków jezdniowych, podnośnikowych i podnośnikowych specjalizowanych,
 • operatorów suwnic,
 • operatorów wciągników i wciągarek,
 • operatorów żurawi stacjonarnych, żurawi przeładunkowych (HDS)
 • operatorów podestów ruchomych stacjonarnych, wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojazdach
 • operatorów dźwigów budowlanych, towarowych i szpitalnych

 

Komentarze są wyłączone.