Wypadki

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z miejsca pracy.
Sporządzany kompleksową dokumentację wraz z protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartą wypadku.
Wykazujemy wnioski i środki profilaktyczne niezbędne w działaniach eliminujących lub ograniczających zagrożenie wypadkowe

Komentarze są wyłączone.